Coach gezinshuisouders

Sinds april 2014 ben ik als coach en intervisiebegeleider verbonden aan een groot aantal gezinshuizen met als doel de gezinshuisouders te coachen en ondersteunen bij het leven en werken met de in huis geplaatste kinderen. Tot juni 2018 was dat via de franchiseorganisatie Gezinshuis.com.  Eind 2019 hebben wij ons, met een aantal ervaren coaches, verenigd in het Netwerk Gezinshuiscoaching.    http://www.gezinshuiscoaching.nl 

Op dit moment ben ik coach bij 13 gezinshuizen in het midden van het land (Utrecht, Flevoland Gelderland, Noord- en Zuid-Holland; ik hanteer een maximale reisafstand van 1,5 uur vanaf Amersfoort). Vanwege mijn achtergrond in de jeugdhulpverlening en mijn ervaring als coach werk ik bijzonder graag met deze doelgroep.

Ik heb nog ruimte voor nieuwe gezinshuizen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen we uitzoeken of er een klik is en of ik de juiste coach ben voor de kwesties waar het gezinshuis graag mee aan de slag gaat. In principe kom ik naar het gezinshuis toe voor de coachsessies, maar coaching in mijn praktijk kan ook, evenals videobellen (Teams).

Mijn kwaliteiten zijn: luisterend vermogen, concreetheid, snel denken, humor en speelse aanpak. Coaching gaat over iemand ondersteunen bij dat wat hij of zij zelf te ontdekken of te doen heeft. Daarbij ben ik belangstellend, bied houvast, doe voorstellen, spiegel en confronteer. Ik kan lastige situaties niet oplossen; wél helpen om inzicht te verkrijgen, stil te staan bij wat er is, eigen patronen en (soms vastgeroeste) beelden boven tafel te krijgen en ruimte te laten ontstaan voor ander denken, voelen en handelen. Ik vind het zeer inspirerend werk en ben dankbaar dat ik een klein steentje bij mag dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van gezinshuisouders bij het prachtige werk dat zij doen.

De werkwijze is afhankelijk van de coachvragen en wensen en kan variëren van dialoog en op inzicht gerichte vraagstelling tot systemisch of lichaamsgericht werken en gebruik maken van speelse werkvormen (psychodrama).

Intervisie

Ook ben ik beschikbaar voor de begeleiding van intervisiegroepen, bedoeld voor gezinshuisouders die graag met andere gezinshuizen (collega’s) willen reflecteren, verdiepen en uitwisselen.  De werkwijze kan variëren, ik ga uit van de behoefte van de intervisiegroep. ‘Gewone intervisie’ met bijv. de incidentmethode is mogelijk en werkt goed.

En, voor wie wat anders wil is er ook een meer ervaringsgerichte methode mogelijk, waarbij de deelnemers aan de slag gaan met de kwesties die ze inbrengen: in plaats van te reflecteren, analyseren en adviseren, ga je het ervaren, voelen, je duikt er letterlijk in, speelt er mee, probeert alternatieve handelingswijzen. Hierbij gebruik ik o.a. technieken uit het theater (regietheater, gedragsdrama, spiegelen). Bij deze manier van werken gaan lichtheid en plezier samen met verdieping en inzicht. Meer informatie? Neem gerust contact op:

info@mariejosehilhorst.nl of 06-44152144.